top of page

Nu är Marathon Software igång

RT

31 jan. 2023

Nu har vi nya muskler och en gemensam plattform för att fortsätta utveckla våra fina bolag.

Tempeludden drog igång och förvärvade sitt första bolag (Timewave) för snart fyra år sedan. Tanken var då att sälja bolagen efter fem till sju år och att de första förvärven skulle vara Tempeluddens track record för att längre fram kunna resa mer pengar och göra fler förvärv.

...men vi insåg snabbt att dessa bolag är för bra för att sälja. De blir dessutom bättre och bättre ju mer vi jobbar med dem.


Med den utveckling bolagen haft har vi bevisat oss och vårt track record är nu starkt nog för nästa steg. Att samla Tempeluddens fem förvärvade bolag under ett gemensamt tak: Marathon Software. Härifrån har vi nu finansiering och struktur att kunna stötta vår befintliga familj av bolag på ett ännu bättre sätt och att kunna partna med ännu fler bolag. Att ha permanent kapital ger oss möjligheten att vara långsiktiga på riktigt och den gemensamma plattformen gör att vi kan ha centrala resurser som stöttar alla våra bolag på det sätt de själva behöver.


Namnet då? Marathon Software? Vi tycker det uttrycker vår långsiktighet, vår ständiga kamp och vår uthållighet. Vi ser oss mer som ett förvärvande mjukvarubolag än ett traditionellt investmentbolag, så vi ville att namnet skulle avspegla det också. Det var en rolig övning där medarbetare från alla våra bolag var delaktiga. Vi fick in över nittio namnförslag och valde noga. Nu är vi stolta över att tillsammans vara Marathon Software!

bottom of page