top of page

Marathon gör sitt sjätte förvärv

DH

5 okt. 2023

Marathon Software förvärvar Avista Time i Norden AB - bildar Sveriges största mjukvarubolag för professionell lokalvård!

Marathon Softwares affärsområde för mjukvara till professionell lokalvård växer genom förvärvet av Avista Time i Norden AB. Genom affären bildar vi den största aktören i Sverige på mjukvara för städ- och facility management-branschen, med produkterna Timewave och Avista Time. Timewave är den marknadsledande mjukvaran för professionell hemservice och Avista Time är ledande inom kommersiell lokalvård. Genom förvärvet stärks erbjudandet mot marknaden från två håll, samtidigt som gemensamma funktioner kommer fler kunder till nytta. Framåt kommer investeringarna öka i de båda produkterna för att ytterligare stärka erbjudandet och leverera ännu bättre digitala lösningar till lokalvårdsbranschen.


Mikael Tikas, VD på Timewave; Vi är mycket glada över att inkludera Avista Time och därigenom ytterligare stärka vårt kunderbjudande. Vi båda levererar mjukvara för lokalvård och kommer kunna dra många lärdomar från varandra.


Ulf Gullstedt, VD på Avista Time; Att komma in i Marathon Software-koncernen innebär nästa steg i Avistas utveckling. Det stärker oss på flera sätt, men framförallt får vi mer resurser och större organisation vilket gör att vi kan utveckla vårt erbjudande för FM-branschen i ännu högre takt och fortsätta hjälpa branschen digitaliseras.


Marathon Software utvecklar och marknadsför nischade B2B-mjukvarulösningar. Verksamheten drivs i flera dotterbolag, där varje bolag har en lösning för sin kundgrupp. Som evig ägare och med aktiv insats stöttar vi våra branschvinnares tillväxt och produktutveckling, samtidigt som vi fortsätter förvärva fler branschledande nischade B2B-mjukvarubolag med omsättning mellan 5 - 50 miljoner. Mer information finns på marathonsoftware.com.


Timewave utvecklar och marknadsför det marknadsledande affärssystemet för Sveriges hemservicebolag. Mer information finns på timewave.se.


Avista Time utvecklar och marknadsför en webbaserad plattform för kvalitetsuppföljning och planering av uppdrag inom Facility Management och omsorg. Mer information finns på avistatime.com.

bottom of page